Gimnazjum nr 1
ul.Lipowa 9
63-000 Środa Wlkp.
gim1sroda@o2.pl   tel:61 285 23 74

Alina Krajewska-Grobelna

Uczestnicy Konkursu będą rywalizować w dwóch odrębnych grup wiekowych:

  1. I.Pierwsza grupa – klasy piąte, szóste i siódme szkoły podstawowej,
  2. II.Druga grupa – drugie i trzecie klasy gimnazjalne.

Prosimy nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego o zapoznanie się z regulaminem Konkursu (załącznik nr 1). Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2) należy odesłać na wskazany w regulaminie adres e-mail, zgodę na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3) dostarczają uczestnicy z opiekunem w dniu konkursu (podczas rejestracji).

Koordynatorzy Konkursu

Anna Janczakowska (513 055 366)

                                                                                                                            Agnieszka Wysocka (609 135 125)

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na wykorzystanie wizerunku