Gimnazjum nr 1
ul.Lipowa 9
63-000 Środa Wlkp.
gim1sroda@o2.pl   tel:61 285 23 74

Klasy integracyjne

Renata Smoczyk

M.Grzegorzewska „Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”.

 

baner integracja

PODSTAWOWE INFORMACJE: 

Klasa integracyjna liczy maksymalnie 20 uczniów (w tym od 3 do 5 uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego – realizowanego w systemie klas integracyjnych). 

Do klas włączane są dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Najczęściej są to: 

 • uczniowie niepełnosprawni intelektualnie,
 • uczniowie niepełnosprawni ruchowo, najczęściej z MPD,
 • z zaburzeniami zmysłami wzroku i słuchu,
 • dzieci autystyczne,
 • zagrożone niedostosowaniem społecznym
 • inne rodzaje niepełnosprawności. 

W każdej klasie integracyjnej pracuje nauczyciel prowadzący dany przedmiot i nauczyciel wspomagający. 

Właściwe reagowanie na potrzeby uczniów, którzy uczęszczają do klas integracyjnych wymaga wsparcia specjalistycznego dla każdego dziecka niepełnosprawnego. 

Specjaliści pracujący z uczniami klas integracyjnych, to: 

 • Logopeda,
 • Psycholog,
 • Pedagog szkolny,
 • Rehabilitant,
 • Rewalidator. 

W klasie integracyjnej wszyscy uczniowie realizują ten sam program (taki sam jak w klasach, które nie są objęte programem integracji), natomiast szczegółowe treści programowe są  dostosowywane do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego dziecka niepełnosprawnego zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.