Gimnazjum nr 1
ul.Lipowa 9
63-000 Środa Wlkp.
gim1sroda@o2.pl   tel:61 285 23 74

Projekt "Planujemy wycieczkę do Wielkiej Brytanii"

projekt21 marca 2014 roku, podczas Drzwi Otwartych w naszej szkole, dziesięcioro uczniów klas drugich zrealizowało projekt pt. "Planujemy wycieczkę do Wielkiej Brytanii". Sala nr 18, miejsce realizacji projektu, wyglądało tego dnia przepięknie…na oknach wisiały flagi, na środku sali znajdował się stół, z przygotowanymi przez uczniów tradycyjnymi brytyjskimi smakołykami, a w rogu stanęła londyńska taksówka, wykonana przez Karola Kaźmierczaka z klasy 2h.

Czytaj więcej...

Projekty klas II

     Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.nr156,poz.1046) – uczniowie klas drugich Gimnazjum nr 1 w Środzie Wlkp. objęci nową podstawą programową kształcenia ogólnego mają obowiązek udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

Udział uczniów w pracach projektowych ma wpływ na ocenę z zachowania, a informacje o udziale oraz temat projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia szkoły.

W roku szkolnym 2013/2014 w Gimnazjum nr 1 w Środzie Wlkp. uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali tematy projektów. Ostatecznie wybrano 28 propozycji, które przedstawiono poszczególnym klasom do realizacji .

Projekty będą realizowane w grupach od 3 do 10 osób pod opieką nauczycieli

i warunkiem zaliczenia  ich przez uczniów jest publiczna prezentacja prac projektowych do końca maja 2014 roku.

Proponowane tematy projektów w klasach drugich – rok szkolny 2013/14

1.   Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie.

2.   Śladami kultury żydowskiej.

3.   Każdy może zostać pisarzem. Piszemy i ilustrujemy książeczkę dla dzieci.

4.   Dlaczego warto wybrać nasza szkołę? Szkolny informator.

5.   Pierwsza pomoc, czyli co musimy wiedzieć…

6.   Legendy i podania o Środzie Wielkopolskiej.

7.   Jak Cię widzą tak Cię piszą – szkolne stroje w Europie.

8.   Jaki jest nauczyciel w Gimnazjum nr 1? Projekt badawczy.

9.   Osiągnięcia naszej cywilizacji, bez których nie mógłbym żyć.

10. Waluty różnych krajów.

11. Czas wolny dawniej i dziś.

12. Jak pozyskujemy energię ze źródeł naturalnych?

13. Dlaczego ludzie mówią rożnymi językami?

14. Jak działa technologia 3D?

15. Czy zwierzęta rozmawiają?

16. Dlaczego ludzie z wiekiem zmieniają się, starzeją?

17. Kobiety rządzące współczesnym światem.

18. Jak zmieniały się fryzury damskie/męskie na przełomie wieków?

19. Co to jest Holocaust?

20. Dlaczego wybuchła II wojna światowa?

21. Czy tańcem można wyrazić emocje?

22. Dlaczego i za co kochamy Boga?

23. Czy muzyka wpływa na nasza psychikę?

24. Dlaczego kamienie przyjmują różne kształty?

25. Planujemy wycieczkę do Wielkiej Brytanii.

26. Jak można pomóc innym w moim mieście?

27. Jak nauczyć się gospodarować swoim czasem?

28. Czy znamy obcokrajowców w naszym mieście?