Gimnazjum nr 1
ul.Lipowa 9
63-000 Środa Wlkp.
gim1sroda@o2.pl   tel:61 285 23 74

      G I M N A Z J U M   N R 1 - SZKOŁA Z TRADYCJAMI ZAPRASZA!     

DyrekcjaSzanowni Rodzice, Drodzy Szóstoklasiści,
przed Wami wybór kolejnego etapu szkolnego.

Zdaję sobie sprawę, że podjęcie decyzji wyboru nowej szkoły nie jest łatwe ... Dlatego pragnąc Wam pomóc, zapraszam do wspólnego „spaceru po szkole”. 

 

1. Gimnazjum nr 1 oferuje swoim uczniom komfortowe zaplecze dydaktyczno-wychowawcze:

- odnowione sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny

- świetlicę szkolną zapewniającą uczniom opiekę i aktywne spędzanie czasu wolnego po lekcjach

- bibliotekę szkolną z bogatym księgozbiorem, Kinem Lektur Szkolnych oraz centrum multimedialnym

- jedyną w mieście pełnowymiarową halę sportową

- Zespół Boisk Sportowych „ORLIK 2012” z boiskiem do piłki nożnej, boiskiem wielofunkcyjnym oraz skocznią w dal

- aulę

- szkolną rozgłośnię radiową

- stołówkę szkolną

- sklepik szkolny

- gabinet pielęgniarski.

2. Gimnazjum nr 1 zachęca swoich uczniów do nauki i nagradza ich przyznając stypendia motywacyjne: za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, a najlepsi otrzymują podczas zakończenia roku szkolnego „Statuetki”.

Ponadto Gimnazjum nr 1 jest szkołą bezpieczną, posiadającą monitoring szkolny. Przeciwdziałamy agresji, uzależnieniom oraz wszelkim przejawom dyskryminacji i nietolerancji.

Posiadamy opracowany system współpracy z rodzicami, którzy w każdej chwili mają możliwość kontaktu z nauczycielami, pedagogami i psychologiem szkolnym, dyrekcją, a podczas tzw. „Wtorków informacyjnych” mogą oni swobodnie dowiedzieć się o postępach swoich dzieci w nauce.

3. Gimnazjum nr 1 to profesjonalna i świetnie wykształcona kadra nauczycieli i wychowawców, posiadająca doświadczenie w pracy z młodzieżą.

4. Nasza szkoła oferuje szeroki zakres atrakcyjnych zajęć dodatkowych prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków dydaktycznych:

- zajęcia artystyczne dla uczniów utalentowanych, w czasie których mają oni możliwość rozwijania swoich umiejętności

- zajęcia teatralne pozwalające dzieciom odkryć swoje talenty aktorskie

- pracę w Samorządzie Uczniowskim – organizowanie uroczystości szkolnych i akcji charytatywnych

- możliwość udziału w projektach edukacyjnych, m. in. w projekcie finansowanym ze środków unijnych „Zajęcia pozalekcyjne kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty”

- dla każdego szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych ze wszystkich przedmiotów.

5. Konkursy przedmiotowe to szansa dla pasjonatów różnych dziedzin wiedzy. Nasi uczniowie chętnie w nich uczestniczą, nierzadko zdobywając najwyższe laury.

Gimnazjum nr 1 jest również aktywnym organizatorem konkursów przedmiotowych, m.in. z zakresu języków obcych. Przy wsparciu Urzędu Miasta Środa Wlkp. oraz Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. cyklicznie organizowany jest Festiwal Piosenki Anglo- i Niemieckojęzycznej oraz Konkurs Wiedzy z Języka Angielskiego i Niemieckiego. Obydwie imprezy swoim zasięgiem obejmują nie tylko gimnazja z powiatu średzkiego, ale również z powiatów ościennych.

6. Dbamy o rozwój muzyczny naszych uczniów, a czynnie rozwija go pani Marta Gorczyca – dyrygent naszego chóru szkolnego. Licząca trzydzieści osób grupa przygotowuje oprawę muzyczną uroczystości nie tylko szkolnych. Chór jest wielokrotnym laureatem konkursów i festiwali muzycznych.

7. W Gimnazjum nr 1 od 6 listopada 2003 roku funkcjonuje Izba Pamięci Żołnierzy II Wojny Świtowej im. ppłk. Stefana Ignaszaka jako szkolne muzeum historyczne.

Nasza szkoła została odznaczona złotym medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”, a sama Izba Pamięci dwukrotnie zajęła I miejsce w „ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Izbę Pamięci” w roku 2006 i 2009.

Opiekunowie wraz z uczniami biorą udział w uroczystościach okolicznościowych związanych ze znaczącymi rocznicami i akcjami Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

8. Sport to zdrowie! Dbamy o wszechstronny rozwój sprawności fizycznej naszych uczniów poprzez ich uczestnictwo w zawodach. Zdobywamy medale na różnych szczeblach współzawodnictwa i w wielu dyscyplinach sportowych.

9. Jednak nasza szkoła to nie tylko nauka! Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w rajdach, wycieczkach szkolnych, spotkaniach z osobistościami świata kultury i sportu.

Uroczystości szkolne z różnych okazji (Dzień Nauczyciela, Dzień Dziecka) oraz dyskoteki szkolne to też nasza codzienność.

Mam nadzieję, Drodzy Rodzice, że Wasze dzieci znajdą w tej szkole to, czego Wy oczekujecie, a my swą wiedzą i doświadczeniem dołożymy wszelkich starań, by wymaganiom tym sprostać.

Z wyrazami szacunku

Jadwiga Wieland